Collo

Jsme ambasadoři kvalitní péče o mentální zdraví v organizacích.

Spojil nás hluboký zájem o aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků v péči o psychické zdraví v organizacích, nadšení a chuť pomáhat lidem zvyšovat jejich psychickou odolnost a vést tak kvalitnější život.

NAŠE SLUŽBY

Služby pro organizace

Jednotlivým zaměstnancům, pracovním týmům i celým společnostem (komerčním i neziskovým) nabízíme tyto programy:

Když věci rozumíme, umíme si lépe poradit.

Cílem programů je:

 • edukovat zaměstnance tak, aby pochopili principy a důležitost péče o mentální zdraví, dokázali si osvojit správné návyky a přebrali za svoje mentální zdraví odpovědnost
 • detabuizovat potíže s mentálním zdravím a mentálními nemocí, otvírat diskusi a umožnit tak otevřenou komunikaci v této oblasti.

Workshop:

Je nejoblíbenějším formátem v době covidové. Trvá hodinu a půl a je on line. Témata:  

Zvládání dlouhodobého stresu, Wellbeing, Mentální nemoci, Syndrom vyhoření, Úzkost a panika, Deprese, Mentální zdraví a muži, Závislosti a mnoho dalších.

 

Výzva:

Na workshop navazující tříměsíční akce, která pomáhá jednotlivcům zavést nové návyky do běžného života.

 

E-learning:

Základní e-learningový kurz k pochopení, nacvičení a zavedení vhodných návyků ohledně péče o duševní zdraví.

Speciální potřeby: Když víte, jakou pomoc vaši zaměstnanci potřebují.

 

Cílem programů je

 • pomoct s konkrétní potřebou celé skupiny zaměstnanců
 • zlepšit kvalitu života
 • poskytnout konkrétní návody, naučit techniky a vysvětlit principy.

Pro zaměstnance:

Workshopy a tréninky na témata Poruchy spánku, Jak si určit svoje hranice, Andropauza a krize středního věku u mužů, ADHD u dospělých, Jak zlepšit pozornost a paměť, Děti a rodiče, Šikana, Duševně nemocný v rodině a mnoho dalších.

 

Pro manažery:

V naší Vzdělávací akademii dokážeme manažery a HR manažery vybavit dostatkem dovedností a znalostí tak, aby se lépe orientovali v oblasti mentálního zdraví a zvládali dobře situace, kdy jejich kolegové potřebují pomoc.

Krize: Když věci zajdou daleko a péči potřebuje jednotlivec.

 

Cílem péče o jednotlivce je:

 • předejít vážným problémům, či rozvoji nemoci
 • pomoci zorientovat se zaměstnanci v situaci, kterou prožívá a nabídnout mu takovou pomoc, kterou zvládne sám
 • v těžších případech motivovat zaměstnance k léčbě a nasměřovat jej k návštěvě psychiatra či k pravidelné psychoterapeutické pomoci.

 

Efektivní formát je možnost anonymní schůzky s kvalifikovaným psychoterapeutem. Schůzka trvá hodinu, případně na ni navazuje další hodinová schůzka. Zaměstnavatel dostává anonymizovaný přehled a zpětnou vazbu o potřebách zaměstnanců.      

Služby pro veřejnost

Práce pro komerční instituce nám umožňuje věnovat se vzdělávacím institucím, vybraným neziskovým a státním organizacím i jednotlivcům.

Pořádáme veřejná diskusní fóra, na které zveme vybrané fundované odborníky na péči o fyzické a mentální zdraví a odborníky, kteří mají zkušenosti se zaváděním péče o zaměstnance ve svých organizacích. 

Připravujeme edukační materiály k posílení mentální i fyzické odolnosti.

Náš podcast je jednou z forem, ve které chceme inspirovat k dobré praxi v péči o mentální zdraví
zaměstnanců.


Našimi hosty jsou přední HR manažeři a vedoucí pracovníci z firem, ve kterých o duševní zdraví již pečují (a to dobře) a také odborníci z řad lékařů, terapeutů a psychoterapeutů, kteří mají k tématu co
říct.

Na našem blogu a Instagramu se snažíme přijatelnou formou věnovat edukaci o péči a prevenci mentálního zdraví ve firmách.

Naše ZKUŠENOSTI

+ 0
spokojených vyškolených klientů
+ 0
přednášek a workshopů
+ 0
odpracovaných let

Jsme ambasadoři kvalitní péče o mentální zdraví v organizacích.

Spojil nás hluboký zájem o aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků v péči o psychické zdraví v organizacích, nadšení a chuť pomáhat lidem zvyšovat jejich psychickou odolnost a vést tak kvalitnější život.

NAŠE SLUŽBY

Služby pro organizace

Jednotlivým zaměstnancům, pracovním týmům i celým společnostem (komerčním i neziskovým) nabízíme tyto programy:

Když věci rozumíme, umíme si lépe poradit.

Cílem programů je:

 • edukovat zaměstnance tak, aby pochopili principy a důležitost péče o mentální zdraví, dokázali si osvojit správné návyky a přebrali za svoje mentální zdraví odpovědnost
 • detabuizovat potíže s mentálním zdravím a mentálními nemocí, otvírat diskusi a umožnit tak otevřenou komunikaci v této oblasti.

Workshop:

Je nejoblíbenějším formátem v době covidové. Trvá hodinu a půl a je on line. Témata:  

Zvládání dlouhodobého stresu, Wellbeing, Mentální nemoci, Syndrom vyhoření, Úzkost a panika, Deprese, Mentální zdraví a muži, Závislosti a mnoho dalších.

 

Výzva:

Na workshop navazující tříměsíční akce, která pomáhá jednotlivcům zavést nové návyky do běžného života.

 

E-learning:

Základní e-learningový kurz k pochopení, nacvičení a zavedení vhodných návyků ohledně péče o duševní zdraví.

Speciální potřeby: Když víte, jakou pomoc vaši zaměstnanci potřebují.

 

Cílem programů je

 • pomoct s konkrétní potřebou celé skupiny zaměstnanců
 • zlepšit kvalitu života
 • poskytnout konkrétní návody, naučit techniky a vysvětlit principy.

Pro zaměstnance:

Workshopy a tréninky na témata Poruchy spánku, Jak si určit svoje hranice, Andropauza a krize středního věku u mužů, ADHD u dospělých, Jak zlepšit pozornost a paměť, Děti a rodiče, Šikana, Duševně nemocný v rodině a mnoho dalších.

 

Pro manažery:

V naší Vzdělávací akademii dokážeme manažery a HR manažery vybavit dostatkem dovedností a znalostí tak, aby se lépe orientovali v oblasti mentálního zdraví a zvládali dobře situace, kdy jejich kolegové potřebují pomoc.

Krize: Když věci zajdou daleko a péči potřebuje jednotlivec.

 

Cílem péče o jednotlivce je:

 • předejít vážným problémům, či rozvoji nemoci
 • pomoci zorientovat se zaměstnanci v situaci, kterou prožívá a nabídnout mu takovou pomoc, kterou zvládne sám
 • v těžších případech motivovat zaměstnance k léčbě a nasměřovat jej k návštěvě psychiatra či k pravidelné psychoterapeutické pomoci.

 

Efektivní formát je možnost anonymní schůzky s kvalifikovaným psychoterapeutem. Schůzka trvá hodinu, případně na ni navazuje další hodinová schůzka. Zaměstnavatel dostává anonymizovaný přehled a zpětnou vazbu o potřebách zaměstnanců.      

Služby pro veřejnost

Práce pro komerční instituce nám umožňuje věnovat se vzdělávacím institucím, vybraným neziskovým a státním organizacím i jednotlivcům.

Pořádáme veřejná diskusní fóra, na které zveme vybrané fundované odborníky na péči o fyzické a mentální zdraví a odborníky, kteří mají zkušenosti se zaváděním péče o zaměstnance ve svých organizacích. 

Připravujeme edukační materiály k posílení mentální i fyzické odolnosti.

Náš podcast je jednou z forem, ve které chceme inspirovat k dobré praxi v péči o mentální zdraví
zaměstnanců.


Našimi hosty jsou přední HR manažeři a vedoucí pracovníci z firem, ve kterých o duševní zdraví již pečují (a to dobře) a také odborníci z řad lékařů, terapeutů a psychoterapeutů, kteří mají k tématu co
říct.

Na našem blogu a Instagramu se snažíme přijatelnou formou věnovat edukaci o péči a prevenci mentálního zdraví ve firmách.

Naše ZKUŠENOSTI

+ 0
spokojených vyškolených klientů
+ 0
přednášek a workshopů
+ 0
odpracovaných let

Jsme ambasadoři kvalitní péče o mentální zdraví v organizacích.

Spojil nás hluboký zájem o aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků v péči o psychické zdraví v organizacích, nadšení a chuť pomáhat lidem zvyšovat jejich psychickou odolnost a vést tak kvalitnější život.

NAŠE SLUŽBY

Služby pro organizace

Jednotlivým zaměstnancům, pracovním týmům i celým společnostem (komerčním i neziskovým) nabízíme tyto programy:

Když věci rozumíme, umíme si lépe poradit.

Cílem programů je:

 • edukovat zaměstnance tak, aby pochopili principy a důležitost péče o mentální zdraví, dokázali si osvojit správné návyky a přebrali za svoje mentální zdraví odpovědnost
 • detabuizovat potíže s mentálním zdravím a mentálními nemocí, otvírat diskusi a umožnit tak otevřenou komunikaci v této oblasti.

Workshop:

Je nejoblíbenějším formátem v době covidové. Trvá hodinu a půl a je on line. Témata:  

Zvládání dlouhodobého stresu, Wellbeing, Mentální nemoci, Syndrom vyhoření, Úzkost a panika, Deprese, Mentální zdraví a muži, Závislosti a mnoho dalších.

 

Výzva:

Na workshop navazující tříměsíční akce, která pomáhá jednotlivcům zavést nové návyky do běžného života.

 

E-learning:

Základní e-learningový kurz k pochopení, nacvičení a zavedení vhodných návyků ohledně péče o duševní zdraví.

Speciální potřeby: Když víte, jakou pomoc vaši zaměstnanci potřebují.

 

Cílem programů je

 • pomoct s konkrétní potřebou celé skupiny zaměstnanců
 • zlepšit kvalitu života
 • poskytnout konkrétní návody, naučit techniky a vysvětlit principy.

Pro zaměstnance:

Workshopy a tréninky na témata Poruchy spánku, Jak si určit svoje hranice, Andropauza a krize středního věku u mužů, ADHD u dospělých, Jak zlepšit pozornost a paměť, Děti a rodiče, Šikana, Duševně nemocný v rodině a mnoho dalších.

 

Pro manažery:

V naší Vzdělávací akademii dokážeme manažery a HR manažery vybavit dostatkem dovedností a znalostí tak, aby se lépe orientovali v oblasti mentálního zdraví a zvládali dobře situace, kdy jejich kolegové potřebují pomoc.

Krize: Když věci zajdou daleko a péči potřebuje jednotlivec.

 

Cílem péče o jednotlivce je:

 • předejít vážným problémům, či rozvoji nemoci
 • pomoci zorientovat se zaměstnanci v situaci, kterou prožívá a nabídnout mu takovou pomoc, kterou zvládne sám
 • v těžších případech motivovat zaměstnance k léčbě a nasměřovat jej k návštěvě psychiatra či k pravidelné psychoterapeutické pomoci.

 

Efektivní formát je možnost anonymní schůzky s kvalifikovaným psychoterapeutem. Schůzka trvá hodinu, případně na ni navazuje další hodinová schůzka. Zaměstnavatel dostává anonymizovaný přehled a zpětnou vazbu o potřebách zaměstnanců.      

Služby pro veřejnost

Práce pro komerční instituce nám umožňuje věnovat se vzdělávacím institucím, vybraným neziskovým a státním organizacím i jednotlivcům.

Pořádáme veřejná diskusní fóra, na které zveme vybrané fundované odborníky na péči o fyzické a mentální zdraví a odborníky, kteří mají zkušenosti se zaváděním péče o zaměstnance ve svých organizacích. 

Připravujeme edukační materiály k posílení mentální i fyzické odolnosti.

Náš podcast je jednou z forem, ve které chceme inspirovat k dobré praxi v péči o mentální zdraví
zaměstnanců.


Našimi hosty jsou přední HR manažeři a vedoucí pracovníci z firem, ve kterých o duševní zdraví již pečují (a to dobře) a také odborníci z řad lékařů, terapeutů a psychoterapeutů, kteří mají k tématu co
říct.

Na našem blogu a Instagramu se snažíme přijatelnou formou věnovat edukaci o péči a prevenci mentálního zdraví ve firmách.

Naše ZKUŠENOSTI

+ 0
spokojených vyškolených klientů
+ 0
přednášek a workshopů
+ 0
odpracovaných let

Education Template